Как и за какво можем да ползваме сайта novafirma.bg?

.

Целта на novafirma.bg e да Ви помогне да регистрирате САМИ дружество (фирма) - ООД и ЕООД.

.

Вие ще въведете данните за фирмата (адрес, съдружници, управители), след което сайтът автоматично ще генерира всички необходими документи за регистрацията и ще ги получите на емейла си, заедно с указания какво трябва да направите след това.

Повече подробности относно това, как работи сайта, можете да намерите

ТУК.

или в нашите ВИДЕО УРОЦИ:

r.

.

* * *

При нас можете да подготвите и документите, необходими за да обявите сами Годишните си финансови отчети в Търговския регистър.

Можете да подготвите и документи, за да направите промени на регистрирана фирма - смяна на име, смяна на адрес и на предмет на дейност (можете да направите и трите промени едновременно или една, съответно две от тези промени).

.

* * *

.

Направете добър старт на Вашия успешен бизнес !

.

Ние сме онлайн за да сме Ви полезни !

.

* * *

.

За услугите на сайта може да се плаща с всички дебитни или кредитни карти - Маестро, Борика, Мастеркард, Виза, Виза електрон и др., както и през онлайн банкиране на банка ДСК (ДСК директ) или чрез сайтовете за защитени плащания - ePay.bg и Paypal.com, а също и по банков път.

Въвеждайки данните от кредитната си карта, Вие не ги въвеждате в сайта novafirma.bg, а в системата за виртуални плащания на Банка ДСК. Ние нямаме достъп до тези данни и не съхраняваме данни за Вашите карти.

Декларация в Търговския регистър на дружество без дейност: * Дружествата /ООД и ЕООД/, които не са развивали дейност през 2017г. няма да подават т.на "нулеви" декларации в Националната агенция по приходите (НАП) и "нулеви" годишни финансови отчети в Търговския регистър (ТР). Считано от 01.01.2018г. намалява административната тежест върху бизнеса, като вече вместо...
*** Общо събрание на ООД е управителен орган на дружеството, който се състои от всички съдружници. *** Управителни органи на дружеството с ограничена отговорност са общо събрание на ООД (ОС) и управителя (управители). --- Общото събрание на ООД се състои от съдружниците, а на заседанията му могат да участват с право на съвещателен глас и управителят /ако не е...
Copyright © 2011 NovaFirma.BG All rights reserved.
"НоВа фирма" ООД е регистрирано като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ по ЗЗЛД с рег. № 328477. За справка в КЗЛД – тук.