За контакти

Декларация за неактивност на дружество - удължени срокове и през 2021г.

Декларация за неактивност на дружество - удължени срокове и през 2021г.

Срокът за подаване на декларация за неактивност през 2021г е удължен до 30 юни 

     Декларация за неактивност на ООД и ЕООД се подава само веднъж, след спиране дейността на дружеството:

От 01.01.2020г. влезе в сила промяна на Закона за счетоводството (ЗСч), съгласно която дружеството - ООД и ЕООД, подава т.нар. декларация за неактивност (по чл.38, ал.9, т.2 -ЗСч) само веднъж - за първия период, през който не е имало дейност.

       След изменението на разпоредбата на чл.38, ал.9, т.2 –ЗСч, обнародвано в ДВ бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г. ООД и ЕООД, които не са осъществявали дейност през отчетния период; декларират еднократно това обстоятелство, като подават декларация за липса на дейност на фирмата само  за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.

Кой подава декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч?

Декларацията за неактивност на фирма се подава ако през предходната година дружеството, ООД или ЕООД, не е извършвало дейност.  Декларацията се подава в Търговския регистър от управителя на дружеството.

Как се подава декларацията за липса на дейност?

Това се прави с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите, а декларацията се подава в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Линк към Образеца на декларацията сме Ви предоставили в тази статия: 

Утвърден образец на декларация за дружества, които не са имали дейност

Декларацията за неактивност се подава със заявление Г3 (образец на Търговския регистър) и към нея се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства.

Тъй като промяната е в сила от 01.01.2020г., а Образеца на декларацията е утвърден на 30.12.2019г., то 2020 година е последната, през която следва да се подаде декларация за неактивност от дружествата, които и досега не са имали дейност, но следваше ежегодно да подават своите декларации за липса на дейност. 

От следващата година се очаква  да не се подава информация и в НСИ, но тази промяна все още не е приета.

Възползвай се от нашите свързани услуги: