За контакти

Срокът за подаване на декларация за неактивност през 2021г е до 30 юни

Срокът за подаване на декларация за неактивност през 2021г е до 30 юни

 

Дружествата, които не са осъществявали дейност през 2020 година могат да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч  по утвърден образец до 30 юни 2021 г. 

Агенция по вписванията е публикувала напомняне, че декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно, в съответствие с направените в края на 2019 г.промени в Закона за счетоводството.

Повече по темата можете да прочетете в страницата на Търговския регистър:

https://portal.registryagency.bg/preview-news/73