За контакти

Таксите на Агенция по вписванията за подаване на заявления по електронен път са намалени!

***

С Постановление № 363 от 23.12.2011 г. е прието намаление на държавните такси , събирани от Агенция по вписванията за заявления подадени по електронен път, вкл. за регистрация на търговци, за вписване на промени и за обявяване на актове.

***

Съгласно приетите още през 2011г. промени в Закона за търговския регистър и с промените в Тарифата, считано от 01.01.2012г. държавната такса за подадените по електронен път заявления е в размер на 50% от таксата за подаването им на хартиен носител. Например за регистрация на ООД таксата е 80 лева ако се подаде по електронен път, а ако занесете документите лично в АВп - таксата ще бъде в размер на 160 лева.

Това е добър стимул за всички заявители да започнат да ползват електронен подпис, тъй като например при регистрацията на дружество отстъпката е по-голяма от цената на серификата за електронен подпис.Отстъпка ще има и при всяка следваща промяна, обявяване на Годишен финансов отчет и т.н., без да броим останалите предимства на електронния подпис, като ползването на електронно банкиране, електронните услуги на НАП и др.