За контакти

ЕДНОКРАТНО ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ

Когато дружеството не развива дейност, се подава декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството само през първата година, след периода, в който не е извършвана дейност, а не ежегодно.

Повече по темата: https://novafirma.bg/deklaraciya-na-druzhestvo-bez-deinost-cat65.html

Линк към публикация на Търговския регистър по темата :

https://portal.registryagency.bg/preview-news/140