За контакти

Въпроси и отговори

 • 1. КАК ДА РЕГИСТРИРАМ САМ ДРУЖЕСТВО (ФИРМА) - ООД ИЛИ ЕООД?

  Как се регистрира фирма? Трудно ли е създаването на фирма? Как да си регистрирам фирма сам?

  Това са все въпроси, на които този уебсайт отговаря до най-малката подробност.

  Искам да подготвя документи за регистриране на фирма: въвеждане на данни, разпечатване на готовите документи, подаването им в Търговския регистър и ГОТОВО.
   
  При въвеждане на данните, novafirma.bg ми показва какво да въведа в съответното поле.
  Сайтът АВТОМАТИЧНО генерира всички необходими документи за регистрацията и ги изпраща ВЕДНАГА. Получавам и подробни указания за следващите стъпки.
  С novafirma.bg подготвянето на документи за регистрация на ООД или ЕООД е детска игра.

  Преди да започна с въвеждането на данните за регистрация на фирма трябва да си изясня няколко въпроса:

   
  1. ИМЕТО- Как да се казва дружеството (фирмата) - За да проверя, дали избраното име на фирма е свободно, правя проверка в сайта на ТР (как става това - в т.3 от Въпроси и отговори на novafirma.bg).
  .
  2. На какъв АДРЕС да бъде регистрирано дружеството – това са седалището и адрес на управление на бъдещото дружество;
  .
  3. Какъв да бъде предмета на дейност на дружеството – нужен ли е специфичен предмет на дейност или да ползвам стандартните формулировки за предмет на дейност, които ми предлага сайта. При въвеждането на данните, се предлагат дейности, от които мога да избера и/или да въведа ръчно друг предмет на дейност, който не фигурира в списъка.
   
  Освен избраните дейности, автоматично се включва израза „както и всяка друга дейност, незабранена със закон” - това означава, че мога да развивам всяка дейност, която не изисква специален лиценз. Ако не желая да е включен този текст - махам отметката за текста при въвеждането на данните в сайта.
  Какви дейности мога да включа в предмета на дружеството? - те трябва да не противоречат на законите и на добрите нрави, а също и да не са със специален разрешителен режим за извършването им: напр. медицински дейности може да извършва само лице с медицинско образование. Ако включа такава дейност и не приложа нужните документи, ще получа отказ за вписване на дружеството, а платената такса няма да ми бъде върната. При повторно подаване на документи за регистрация ще трябва да внеса нова такса. Ако не знам със сигурност - избирам дейности от предложените в сайта.
   
  4Какъв да бъде размера на регистрирания капитал (минимум 2 лева). Това е сумата, която ще внеса в банка преди подаване на документите в Търговския регистър и която ще мога да изтегля след като дружеството бъде регистрирано. Сумата остава блокирана за няколко дни (обикновено регистрацията /вписването/ е готова до 2 -3 дни след подаването на документите).
   
  5. Кои ще са съдружниците в дружеството или Кой ще е собственика на капитала (за ЕООД): въвеждам имена, ЕГН и адрес, а за ООД - и кой от съдружниците какъв процент от капитала ще притежава. Сайтът позволява въвеждане, и изготвя документи за регистрация на ООД с 2, 3, 4 или 5 съдружника.
   
  6. Кой или кои ще са управителите на дружеството- това може да са съдружниците, някой от съдружниците или трето лице - възможни са всякакви комбинации. Попълвам формата на сайта с имена, ЕГН и адреси на управителите (сайтът позволява въвеждане и изготвя документи с 1, 2 или 3 управителя) Ако управителите са повече от един, избирам и как ще представляват дружеството – "заедно" или "заедно и поотделно".
  Ако избера опцията управителите да представляват дружеството заедно, всяко действие може да бъде извършвано САМО ЗАЕДНО  от тях– например да открият банкова сметка (включително при регистрацията), да изтеглят сума или да наредят превод от сметката, да подадат документите в Търговския регистър и т.н. 
  Ако избера "заедно и поотделно" - това означава че всеки от управителите може да подписва договори, да открива банкови сметки и т.н.
   
  7. Кой от управителите ще занесе документите в Търговския регистър – това е заявителя пред ТР.
   
  .След въвеждане на данните и заплащане за услугата, сайтът генерира АВТОМАТИЧНО всички необходими документи, като така се елиминира вероятността от грешка в документите.
  Получавам документите на е-мейл, заедно с указания какви са следващите стъпки
   
  След това просто следвам указанията, получени заедно с документите и занасям документите в Търговския регистър.
   
  Всички адреси на Агенцията по вписванията - Търговски регистър, са публикувани в раздела „Помощ” на novafirma.bg.
   
  В случай, че имам електронен подпис, мога да сканирам документите и да ги подам в Търговския регистър по електронен път на следния адрес: https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0
  Примерни указания как се подават документи по електронен път има публикувани в сайта на Търговския регистър виж. http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=7.

   

  Възползвай се от нашите свързани услуги:

 • 2. КОЛКО СТРУВА "ОТКРИВАНЕ" НА ФИРМА - ООД ИЛИ ЕООД?

  Колко струва регистрация на ООД или ЕООД (фирма) ?

   
  Отговорът на този въпрос зависи от това, дали сте готови да свършите цялата работа сами или предпочитате да се обърнете към адвокат.

   

  Цената за подготвяне на документите през сайта novafirma.bg е 48 лева.
   
  Общо с таксата на Търговския регистър и другите такси /ако занесете документите лично в ТР/ разходите по регистрацията ще бъдат 174 лева , а ако имате електронен подпис и подадете документите в Търговския регистър по електронен път, тогава разходите Ви ще са общо 119 лева.*(вижте т.4 по-долу)
   

  Разходите за регистрация на дружество (ООД или ЕООД) са:

   
  1. Разходи за подготвяне на документите:
  Ако документите се подготвят от адвокат - минималния размер на адвокатското възнаграждение е 300 лв. (съгл. Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения). Трябва да отбележим, че обикновено адвоката ще Ви спести половината от разходите за такса на Търговския регистър, защото повечето от тях подават документите по електронен път, което означава че таксата за ТР ще бъде 55 лв. вместо 110 – виж.т.4. Също така трябва да отбележим, че адвоката ще свърши цялата работа вместо Вас – вие само ще заверите образец от подпис и ще откриете банкова сметка (но за второто също можете да упълномощите адвоката).
   
  Ако подготвите документите сами през уебсайта novafirma.bg, разходите Ви за подготвяне на документите ще са 48 лева (за документи на български език).
   
  2. Разходи за нотариална заверка на документи: около 6 лева
  3. Разходи за откриване на банкова сметка за внасяне на уставния капитал: около 10 лева, в зависимост от банката;
  4. Такса на Търговския регистър за регистрация на дружеството: 110 лева, ако занесете документите лично в ТР или 55 лева, ако подадете документите по електронен път;
  ****
  Ако искате да подадете документите по електронен път в ТР, можете да купите електронен подпис на управителя на дружеството /като физическо лице/ - подписът ще Ви струва около 60 лева ако за пръв път купувате такъв, но пък ще можете да го ползвате и за онлайн банкиране или за подаване на документи в НАП (самият електронен подпис е 24 лв., около 20 лева за карта и около 20лв. за четец, повече подробности можете да прочетете на сайта на Инфонотари); Имайте предвид, че за да подадете документите по електронен път, трябва да ги разпечатате и подпишете, след което да ги сканирате и да ги прикачите като .pdf файлове в системата на ТР.
   
   

  Възползвай се от нашите свързани услуги:

 • 3. Как да проверя дали е свободно името на ООД или ЕООД (фирма), което съм избрал?
  Преди да започнете с въвеждането на данните за регистрация на дружество в novafirma, проверете дали желаното име на дружеството (фирма) е свободно.
  ***

  1 вариант: Проверка за права върху име (фирма):

   
  Влезте в сайта на Търговския регистър - http://www.brra.bg/.
  През лявото меню влезте в "Справки", след което в "Права върху фирма" или 
  Тук въведете желаното име на фирмата и кода за потвърждение, който ще ви поиска сайта на ТР.
  Ще излезе списък на фирми, които съдържат името, което сте написали.
  Ако Вашето име фигурира в този списък, значи името е заето и трябва да добавите дума, букви или цифри към него или да проверите за друго име.

   

  Ако Ви излезе надпис в червено Няма намерени резултати! - значи името е свободно.
  Може да се появи списък на имена на фирми. Проверете за точно съвпадение на името и ако няма фирма с абсолютно същото име - значи желаното от Вас име е свободно и можете да регистрирате ЕООД или ООД с него.
  Моля обърнете внимание, че е възможно да има няколко страници с резултати от Вашето търсене - най-отдолу на списъкът с фирми е изписано колко са намерените резултати. Разгледайте всички страници, за да сте сигурни, че името не е заето.
  ***

  2 вариант: Проверка на регистрирани юлидически лица:

   
  Можете да направите повторна проверка в Търговския регистър: през лявото меню влезте в "Справки", след което в "Справка по физическо или юридическо лице" или през следния линк:  https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra
  1. Поставете отметка на юридическо лице (това е важно);
  2. Напишете името, което желаете и въведете кода от картинката ;
  *
  Сайтът на ТР ще Ви покаже списък на фирми или фирма, които съдържат името, което сте изписали. Ако Вашето име фигурира (съвпада точно с името на някое от дружествата в този списък), значи името е заето и трябва да добавите дума, букви или цифри към него или да проверите за друго име.
  *
  Ако сайтът покаже надпис в червено „Няма намерeни съвпадения по посочените критерии.” – това означава че името е свободно и можете да продължите с регистрацията на дружество с това име.
   
 • 4. МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ДАННИТЕ АКО СЪМ ДОПУСНАЛ ГРЕШКА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО ?
   
  Да, можете.
  .
  Когато влезете в профила си, Вие виждате фирмата и услугата, за която сте въвели данни (същата информация можете да видите като кликнете върху "Изпълнени услуги" в лентата на профила Ви).
   
  Горе, до името на дружеството ще видите бутон "Редакция на данните" - през него можете да промените всички вече въведени и запаметени от Вас данни (освен името на дружеството).
   
  Ако вече сте заплатили за услугата и сте получили документите по електронна поща, след като редактирате данните можете да изпратите документите повторно на Вашия или на друг емейл. Можете и да ги разпечатате от сайта, като кликнете върху името на документа.
   
  Ако желаете да промените името на фирмата - свържете се с нас. 
  .
 • 5. Защо да регистрирам ЕООД, а НЕ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ?
  В много случаи, когато развивате търговска дейност, Вие сте застрашени от действията на некоректни търговски партньори или от налагане на санкции от държавни органи.
   
  При регистрирането си като Едноличен търговец, вие ще носите неограничена отговорност за задълженията на ЕТ с цялото си лично имущество, т.е. за погасяване на задължения от дейността Ви, може да бъде наложен запор върху работната Ви заплата или върху личния Ви автомобил например - притежаван от вас като физическо лице.
  * * *
  Ето защо, ние препоръчваме да регистрирате ЕООД, където като съдружник носите отговорност до размера на регистрирания капитал - ако регистрирате дружество с капитал 100 лв. например, Вие като физическо лице ще отговаряте с лично имущество до размера на дяловата си вноска, т.е. 100 лв.
   
  От друга страна, действително регистрацията на ЕТ е значително по-евтина процедура от регистрацията на ЕООД и има моменти, когато бихте избрали ЕТ поради финансовата част на въпроса или защото е по-лесна /напр. таксата на Търговския регистър за регистрация на ЕТ е 35 лева, не се открива набирателна сметка за внасяне на капитала и образеца от подпис не се заверява нотариално/.
  ***
  Преценете сами дали следва да поемете риска от бъдещи непредвидени събития.
   
 • 6. ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

  Кой подава Годишни финансови отчети в Търговския регистър?

  Всички дружества (ООД и ЕООД) всяка година, в срок до 30 юни следва да обявят Годишните финансови отчети за предходната година. Държавната такса на Търговския регистър за обявяването на ГФО е 40 лева при подаване на документите лично в Агенцията по вписванията и 20 лева при подаването им по електронен път. С една такса можете да обявите годишни финансови отчети за няколко години.
  Ако дружеството не е имало дейност през предната година, тогава не се подават ГФО, а Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч (че не е извършвана дейност или т.нар. декларация за неактивност).
   
  За да обявите Годишните финансови отчети на ООД или ЕООД :
   
  І. Въведете данните за дружеството във формата на уебсайта novafirma.bg– данните на съдружниците, управители и заявител. Заявителя е лицето, което ще занесе документите в Търговския регистър. В сайта е предвидена възможността заявител да е управителя, прокурист, адвокат или съставителя на финансовите отчети (счетоводителя). Ако документите ще се подават от съставителя на финансовите отчети е нужно той да има нотариално заверено пълномощно с изричен текст за представляване на дружеството пред Търговския регистър при обявяването на ГФО. Ако заявител ще е адвокат, той трябва да има адвокатско пълномощно (без нотариална заверка).
  Необходими документи за обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО):
  4.1. Заявление Г2 до Търговския регистър при Агенцията по вписванията- подписва се от управителя, прокуриста, адвоката или от съставителя на финансовите отчети и се подава в търговския регистър лично или по Интернет с електронен подпис. Съставителят е необходимо да има нотариално заверено пълномощно с изрично упълномощаване да представлява дружеството пред Търговския регистър при обявяването на ГФО.
  4.2. ПРОТОКОЛ от заседание на Общото събрание за ООД или ПРОТОКОЛ за решение на едноличния собственик на капитала за ЕООД за приемане на годишния финансов отчет. Протоколът ще бъде генериран от сайта с решение да не се разпределя печалба.
  4.3. Декларацияпо чл. 13, ал. 4 от ЗТР .
  Документите по т.4.1, 4.2 и 4.3 ще бъдат генерирани АВТОМАТИЧНО от уебсайта (novafirma.bg) след като въведете необходимите данни във формата на сайта. След заплащане за услугата документите ВЕДНАГА ще бъдат изпратени на Вашата електронна поща заедно с подробни указания. Вие можете също да разпечатате по всяко време генерираните документи от профила си в уебсайта, като влезете през „Изпълнени услуги”.
  .ІІ. Освен изброените в т. 4.1, 4.2 и 4.3 документи ще приложите и самите годишни финансови отчети .
  .В novafirma.bg се генерират необходимите документи за да подадете ГФО за обявяването им в ТР, а не самите ГФО.
  Финансовите отчети се изготвят от счетоводител, освен ако Вие нямате нужните познания.
  Примерен образец на нулеви Годишни финансови отчети на дружество с капитал 5 хил.лв, можете да намерите в горното меню на сайта - "Безплатно", Образци на документи, или ТУК .
   
  ІІІ. Внесете по сметка на Търговския регистър държавната такса за обявяване на ГФО – тя е 40 лева ако занесете документите в Търговския регистър лично или 20 лева ако ги подадете по електронен път - с електронен подпис.
  Ще приложите платежното нареждане за внесената държавна такса към документите, които ще подадете в Агенцията по вписванията.
  .
  ІV. След като изпълните всички указания, ще занесете документите в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Всички адреси на Агенцията по вписванията са публикувани в раздела „Полезни връзки” на уебсайта ни.
   
  В случай, че имате електронен подпис, можете да сканирате всички документи и да ги подадете по електронен път на следния адрес: https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0. В този случай таксата на ТР ще бъде 20 лева.
  Видео уроци как се подават документите по електронен път има публикувани в сайта на Търговския регистър (виж.http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=7)

  Възползвай се от нашите свързани услуги:

 • 7. МОЖЕМ ЛИ С ЕДНА ТАКСА ДА ОБЯВИМ НЯКОЛКО ГФО?

  Можете с едно заявление (формуляр Г2) и с една такса да обявите няколко Годишни финансови отчета /ГФО/.

  Ако през предните години сте пропуснали да обявите някои от отчетите на дружеството, направете го с подаването на отчета за текущата година - така ще обявите с една такса всички отчети.

  Например: ако сте пропуснали да обявите годишните отчети за 2014г., заедно с ГФО за текущата година можете да обявите и тях. Във формата на сайта ще маркирате 2014г. и 2015г. и сайта ще генерира нужните документи за обявяване на отчетите за двете години.

 • 8. ПРИ ПРОМЯНА В СЪДРУЖНИЦИТЕ, кой трябва да подпише Г2 за обявяване на Годишни финансови отчети И ПРОТОКОЛ за приемане на ГФО?

  Въпрос: В ООД през м.май се приема нов съдружник, който става и управител /преди не е бил съдружник в дружеството, нито управител/, но все още не е обявен отчета за предната година в ТР. Старият управител е заличен от ТР (вече не е управител). От чие име се попълва Г2 и от чие име са останалите документи - от стария или новия управител и протокола на общото събрание - от старите съдружници ли трябва да се подпише?

  .

  Отговор на novafirma.bg: Заявление Г2 и декларацията по чл.13-4 от ЗТР се подписват от действащия управител към момента на подаването на заявлението Г2 в Търговския регистър - във вашия случай, от новия управител.

  Годишните финансови отчети обикновено се съставят до 31.03., така че към онзи момент съдружници са били други лица – ГФО (Баланса, ОПР, ОПП и т.н. отчети) трябва да се подпишат от стария управител.

  Протокола за приемането на ГФО ще се подпише от съдружниците, както са били към датата на протокола, т.е. ако датата на протокола е 31.03.2018г., той ще се подпише от хората, които са били съдружници към тази дата - от старите съдружници.

  Възползвай се от нашите свързани услуги:

 • 9. КОГА Е НУЖНО ДА СЕ ИЗГОТВЯТ ДВУЕЗИЧНИ ДОКУМЕНТИ – НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ИЛИ НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК?

  .В България през последните години се появиха много дружества с чуждо или със смесено участие – където някой от съдружниците или всички съдружници са чужденци или управителят е чужденец.

  .Ако някой от съдружниците или управителите на дружеството не е български гражданин, тогава за да се регистрира дружеството е нужно документите да се изготвят на език, който е разбираем за чуждестранния гражданин. Това е така, защото когато подписва документи, той трябва да разбира смисъла и значението на документите, които подписва.

  .Това е и причината под двуезичните документи да има текст за преводач – лице, разбиращо английски, респ. руски език, което ще потвърди с подписа си, че двата текста – на български и английски или на български и руски език са идентични. По този начин длъжностните лица по вписванията от Търговския регистър няма да постановят отказ да впишат дружеството, защото ще са сигурни, че когато е подписвал документите чуждият гражданин е знаел какво точно подписва.

  .Не е нужно лицето, което се подписва под документа като преводач да е заклет преводач, но то трябва да владее чуждия език в достатъчна степен, за да може след като разгледа документа и се увери, че текста на български е идентичен с текста на английски или руски език, да се подпише под текста, като по този начин ще удостовери това.

  .

  Разбира се има случаи когато единия от съдружниците е чужденец, а управителя е български гражданин или обратното. Затова сайтът ще генерира всички документи в 2 варианта – един пълен комплект документи само на български език и втори комплект– същите документи, но на двата езика. Вие ще трябва да прецените кои документи да се подпишат в двуезичния вариант и кои - само на български.

  .

  Правилото е, че когато някой от документите ще се подписва от чужденец, тогава се ползва двуезичния вариант. Ако документа ще се подписва само от български граждани – подписва се българския вариант. Обръщаме Ви внимание, че формуляра А4 винаги е само на български език.

  .

   

  След като разпечатате и подпишете документите, направете всичко, както е описано в указанията получени заедно с документите за регистрация.

   

  За по-подробна информация относно двуезичните документи, вижте указанията "Изготвяне на двуезични документи" в лявото меню на сайта. Ако имате въпроси – свържете се с нас през формата за контакт или на телефоните, обявени в сайта.