За контакти

Декларация в Търговския регистър на дружество без дейност !

Декларация в Търговския регистър на дружество без дейност !

Декларация в Търговския регистър на дружество без дейност :

Вече не се подават т.нар. "нулеви" декларации в НАП и "нулеви" годишни финансови отчети в Търговския регистър (ТР).
Съгласно Закона за счетоводството и Закона за търговския регистър, ако дружеството не е имало дейност през предната година, тогава не се подават ГФО, а в Търговския регистър се подава Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч (че не е извършвана дейност или т.нар. декларация за неактивност). 
Декларацията се подава със заявление по образец на Търговския регистър - заявление Г3.
 

Как можем да помогнем с обявяване на декларацията? 

В novafirma.bg можем да ви помогнем с тази задача - от нас ще получите Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч на ООД или ЕООД и всички необходими документи за обявяването и в Търговския регистър.
При нас можете да изготвите документи, за да подадете декларацията сами или да ползвате услугата "Подаване на Декларация на дружество без дейност от адвокат на novafirma.bg".

Кога се подава декларация за неактивност?

До 31 март се подава Декларация в Търговския регистър, че не е извършвана дейност (по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч), а до 30 април се подава и декларация в Националния статистически институт (НСИ).
Дружествата (ООД и ЕООД) които са имали дейност, следва в срок до 30 юни да обявят Годишни финансови отчети в Търговския регистър.
 
В кои случаи се подава декларацията?
Декларацията в Търговския регистър на дружество без дейност (на осн.чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч) се подава, когато дружеството не е осъществявало дейност през предходната финансова година и е изпълнило условията на § 1, т.30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, т.е. когато:
- дружеството не е извършвало сделки по чл. 1, ал. I от Търговския закон;
- за дружеството не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
- дружеството не е осъществявало дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
- дружеството не е осъществявало покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
 
Декларация за неактивност се подава и в НСИ:
В срок до 30 април следва декларирате и пред Националния статистически институт (НСИ), че не сте извършвали дейност. 
Бланка на образеца за НСИ за 2019г. - Приложение 11, (т. нар. декларация за неактивност на дружество), можете да намерите ТУК или в сайта на Националния статистически институт.

 

Попълнена декларация - Приложение 11 за НСИ е  приложена като част от документите, генерирани от сайта novafirma.bg за услугата "Декларация на дружество без дейност".
Декларацията за неактивност може да бъде подадена в НСИ онлайн - на адрес https://isbs.nsi.bg. или на емейлите на НСИ ( подписана, подпечатана и сканирана), а също и на хартиен носител по пощата или в съответните административни структури на НСИ.
Декларацията на НСИ може да се подаде по емейл - списък на емейлите можете да видите ТУК.
Повече подробности относно Декларация за НСИ на предприятия без дейност  (Приложение 11) - http://www.nsi.bg/node/16852/