За контакти

Декларация в Търговския регистър на дружество без дейност !

Декларация в Търговския регистър на дружество без дейност !

Декларация в Търговския регистър на дружество без дейност :

Ако дружеството Ви не е имало дейност през предходната година, се подава в Търговския регистър Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч (че не е извършвана дейност или т.нар. декларация за неактивност). 
НЕ се подават т.нар. "нулеви" декларации в НАП и "нулеви" годишни финансови отчети в Търговския регистър (ТР), както беше преди години.
 
Утвърдения образец на декларацията към 2023г. няма промяна - повече подробности ТУК.
Декларацията се подава със заявление по образец на Търговския регистър - заявление Г3.
 

Как можем да помогнем с обявяване на декларацията? 

В novafirma.bg можем да ви помогнем с тази задача - от нас ще получите готова Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч  на ООД или ЕООД и всички необходими документи за обявяването и в Търговския регистър.
При нас можете да изготвите документи, за да подадете декларацията сами - в novafirma.bg ще генерирате документите за да обявите декларация за неактивност само за 10 лв.
Генерират се всички необходими документи за подаването на декларацията в Търговския регистър, самата декларация, декларация за подаване в НСИ, а също и подробни указания.
Цената на тази услуга е 40 лв.
 

Кога се подава декларация за неактивност?

До 30 юни се подава Декларация в Търговския регистър, че не е извършвана дейност (по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч).
Дружествата (ООД и ЕООД) които са ИМАЛИ дейност, следва да подадат годишна декларация в НАП и да обявят и Годишни финансови отчети в Търговския регистър.
 
В кои случаи се подава декларацията?
Декларацията в Търговския регистър на дружество без дейност (на осн.чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч) се подава, когато дружеството не е осъществявало дейност през предходната финансова година и е изпълнило условията на § 1, т.30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, т.е. когато:
- дружеството не е извършвало сделки по чл. 1, ал. I от Търговския закон;
- за дружеството не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
- дружеството не е осъществявало дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
- дружеството не е осъществявало покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
 
Декларация за неактивност се подава и в НСИ:
Ако през миналата година за пръв път дружеството не е имало дейност, следва в срок от 01 март до 30 юни да декларирате и пред Националния статистически институт (НСИ), че не сте извършвали дейност. 
Бланка на образеца за НСИ  Приложение 11, (т. нар. декларация за неактивност на дружество), можете да намерите ТУК или в сайта на Националния статистически институт.

 

Попълнена декларация Приложение 11 за НСИ е  приложена като част от документите, генерирани от сайта novafirma.bg за услугата "Декларация на дружество без дейност".
Декларацията за неактивност може да бъде подадена в НСИ онлайн - на адрес https://isbs.nsi.bg. или на емейлите на НСИ ( подписана, подпечатана и сканирана), а също и на хартиен носител по пощата или в съответните административни структури на НСИ.
Декларацията на НСИ може да се подаде по емейл - списък на емейлите можете да видите ТУК.

 

Ако през 2021г. или 2022г. сте декларирали, че дружеството няма дейност и то продължава да няма дейност, не е необходимо отново да подавате декларация - Приложение 11 до НСИ.

Считано от 01.01.2020г. е в сила промяната и на Закона за счетоводството, съгласно която дружеството подава декларация по чл.38, ал.9, т.2 -ЗСч само за първия период, през който не е имало дейност. И през 2023г. не е необходимо да подавате декларация за липса на дейност, ако сте подали такава през 2020, 2021 или 2022г. и дружеството не е извършвало дейност през целия период. Повече подробности за това можете да прочетете ТУК:

 
 
Можете да подадете декларацията за липса на дейност през 2022г. и без да ставате от компютъра си - наш адвокат може да подаде документите в Търговския регистър вместо Вас - изберете услугата "Подаване на Декларация на дружество без дейност от адвокат на novafirma.bg". Повече можете да прочетете ТУК.