За контакти

Утвърден образец на декларация за дружества, които не са имали дейност

Утвърден образец на декларация за дружества, които не са имали дейност

От Министъра на финансите е утвърден образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Образецът на деклрация е обнародван в Държавен вестник бр.2 от 7 януари 2020 г. (стр. 150) и е публикуван на страницата на Търговския регистър (www.brra.bg) в раздел "Документи", "Бланки", "Декларации" или ТУК

Декларацията за неактивност на ООД и ЕООД по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството е част от комплекта документи, които се генерират в сайта novafirma.bg за услугата  ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО БЕЗ ДЕЙНОСТ. Сайтът генерира и препис от декларацията със заличени лични данни, за да бъде подадена в ТР заедно с останалите документи, така че след обявяването  и в ТР личните данни на лицето няма да масово достъпни и да могат да бъдат видени от всеки.

Образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството можете да намерите и в нашия Блог/ Образци на документи.

За повече информация - ТУК