За контакти

Утвърден образец на декларация за дружества, които не са имали дейност през 2019г

Утвърден образец на декларация за дружества, които не са имали дейност през 2019г

Министъра на финансите е утвърдил образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Образецът на деклрация е обнародван в Държавен вестник бр.2 от 7 януари 2020 г. (стр. 150) и е публикуван на страницата на Търговския регистър (www.brra.bg) в раздел "Документи", "Бланки", "Декларации" или на този линк (http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2)

За повече информация - Търговски регистър
http://brra.bg/ContentManagementView.ra