За контакти
Образци на документи
***
Бланка - образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
изтегли от ТУК;
 
Бланка на образец на НСИ - декларация Приложение 11, актуална към 2020 г. (т. нар. декларация за неактивност на дружество)
изтегли от ТУК;
 
***
Образец /примерен/ на Годишни финансови отчети на дружество с капитал 5 хил.лв.
изтегли от ТУК;
 
***
Образци на Търговски регистър на Република Българияwww.brra.bg
 
Образец на А4 - Заявление за регистрация и промяна на ООД и ЕООД - изтегли от  ТУК.
Образец на Ж1 - Заявление за изпълнение на указания от Търговския регистър - от ТУК.
Образец на Г2 - Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - изтегли от ТУК.
Образец на Г3 - Заявление за декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч - изтегли от ТУК.
 
 
Документи за бизнеса
***
Молба от работник/служител за назначаване на трудов договор (примерен образец) 
изтегли от ТУК;
 
***
Трудов договор със срок за изпитване в полза на работодателя (примерен образец)
изтегли от ТУК;
 
***.
Акт за встъпване в длъжност при назначаване на нов работник или служител (примерен образец)
изтегли от ТУК;
 
***
.Правилник за вътрешния трудов ред (примерен образец)
изтегли от ТУК;
 
***.
Договор за наем на офис (примерен образец)
изтегли от ТУК;
 
***.
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот - (примерен образец)
изтегли от ТУК;
 
***.
Договор за покупко-продажба на МПС (примерен образец)
изтегли от ТУК;
 
***.
Договор за заем (примерен образец) 
изтегли от ТУК;
 
***

Възползвай се от нашите свързани услуги: