За контакти

НОВИНИ

Актуални общи условия влизат в сила от 25 май 2018г. за всички клиенти на novafirma.bg

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година /General Data Protection Regulation/ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО или Общ регламент относно защитата на данните ( ОРЗД). Като отговорна компания, ние винаги сме следвали всички Законови изисквания и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент. На...

Виж повече

НОВО: Вече в сайта можете да направите промяна на име, адрес и на предмет на дейност на Вашето ООД и ЕООД!

Вече работи и услугата "Подготвяне на документи за промяна на име на дружество, на адрес на ООД и ЕООД и за промяна предмет на дейност". Сайтът ще изготви нужните документи за вписване на промяната - на име, на адрес, на предмет на дейност или и на трите. Вие само ще трябва да ги разпечатате, да ги подпишете и да ги подадете в Търговския регистър.

Виж повече

Намалени са таксите на Търговския регистър за регистрация на ЕООД и ООД

Намалени са таксите, събирани от Агенцията по вписванията 15.03.2013 г. С Постановление № 65 на МС от 08.03.2013 г. се изменя Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, изразяваща се в намаляване и отпадане на такси, събирани от Агенцията за вписване на обстоятелства в търговския регистър или за тяхната промяна. Така например таксата за вписване на новосъздадено дружество - ООД и ЕООД. се променя на 110 лв., а на промени в такова друестмо се намалява на 30 лв. За подаване по...

Виж повече

Услуга "Подготвяне на документи за обявяване на Годишни финансови отчети на ООД и ЕООД" !

  Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви предложим услугата "Генериране на документи за обявяване на Годишни финансови отчети на ООД и ЕООД". За повече подробности - вижте "Указания за подаване на ГФО" * * * * *

Виж повече

Подготвяне на документи за регистрация на ООД и ЕООД (фирма)

  Услугите ни "Подготвяне на документи за регистрация на фирма- ООД и ЕООД" преминаха бета версия и вече работят . Всички необходими документи за регистрация на фирма, включително новия формуляр А4 за Търговския регистър се генерират автоматично от сайта. Вие трябва само да ги разпечатате, да изпълните указанията и да подадете документите в Търговския регистър.

Виж повече

Таксите на Агенция по вписванията за подаване на заявления по електронен път са намалени!

*** С Постановление № 363 от 23.12.2011 г. е прието намаление на държавните такси , събирани от Агенция по вписванията за заявления подадени по електронен път, вкл. за регистрация на търговци, за вписване на промени и за обявяване на актове. *** Съгласно приетите още през 2011г. промени в Закона за търговския регистър и с промените в Тарифата, считано от 01.01.2012г. държавната такса за подадените по електронен път заявления е в размер на 50% от таксата за подаването им на хартиен носител. Например за регистрация на ООД...

Виж повече

С Постановление № 363 от 23.12.2011 г. са приети промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Съгласно промените, държавната такса за подадените по електронен път заявления за вписване на търговци, на промени, както и за обявяване на актове е в размер на 50% от таксата за подаването им на хартиен носител . * Ето и пълния текст на постановлението за промяна на Тарифата:   * ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 г. (обн. в ДВ бр.104/27.12.2011г.) за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет...

Виж повече

БЕЗПЛАТНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ -функцията генериране на документи за пререгистрация в уебсайта novafirma.bg вече работи !

* Уважаеми потребители, * Услегата на сайта novafirma.bg за генериране на документи за пререгистрация вече е готова и работи. Можете да ползвате безплатно функцията "Пререгистрация на търговско дружество (ООД/ЕООД) в Търговския регистър". . Очакваме останалите напълно работещи функции за Регистрация на ООД да бъдат на Ваше разположение в средата на месец Декември 2011година. Първоначално ще стартира функцията за генериране на документи за регистрация на ООД и ЕООД на...

Виж повече