За контакти

Информативни

Указания за регистрация на ООД.

. . РЕГИСТРАЦИЯ на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ- ООД   Ако искате да подготвите всички документи за да регистрирате САМИ ООД - тогава този сайт е за Вас. Въвеждате данни за фирмата, за съдружниците и управителите и с айтът АВТОМАТИЧНО генерира всички документи за регистрацията и Ви ги изпраща  ВЕДНАГА . Получавате документите на е-мейл, след което  подписвате и ги подавате в Търговския регистър. . Ползването на услугата изисква...

Виж повече

Указания за регистрация на EООД.

  РЕГИСТРАЦИЯ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - EООД .   Ако искате да подготвите всички документи за да регистрирате САМИ ООД - тогава този сайт е за Вас. Въвеждате данни за фирмата, за съдружниците и управителите и с айтът АВТОМАТИЧНО генерира всички документи за регистрацията и Ви ги изпраща  ВЕДНАГА . Получавате документите на е-мейл, след което  подписвате и ги подавате в Търговския регистър.. Ползването на услугата изисква...

Виж повече

Информационен бюлетин:

. *** Молим да обърнете внимание, че този бюлетин не изброява всички задължения, които имат дружествата по всички закони в Република България. Тъй като дейността на всяко дружество е специфична и за да сте сигурни, че няма да пропуснете някое от законово вменените Ви задължения, Вие е най-добре да се консултирате със специалист в съответната област – счетоводител или адвокат. Ние публикуваме информация, която считаме че е полезна в общия случай (за всички дружества), но не гарантираме...

Виж повече

Указания за вписване на промени в дружество

Вписване на промяна в името, адреса и предмета на дейност на ООД и EООД .   Ако искате сами да подготвите всички документи за да впишете промяна в името, в адреса на управление и/или предмета на дейност на Вашето дружество - тогава този сайт е за Вас. Въвеждате данните за дружеството, за съдружниците или собственик на капитала и управителите и с айтът АВТОМАТИЧНО генерира всички документи за промяната и Ви ги изпраща  ВЕДНАГА . Получавате документите на е-мейл, след което само ги...

Виж повече