За контакти

Осигуровки

Осигуровки - управител, собственик на ЕООД, съдружници в ООД

Осигуровки на управител на ЕООД или ООД като самоосигуряващо се лице: Когато започне дейност, всяко дружество дължи заплащане на социални и здравни осигуровки на управителя си. Кой е най-изгодния вариант за Вас ? Зависи .... Отговорът на този въпрос зависи от това, дали искате да платите по-малка сума или искате управителя да бъде осигуряван на висока заплата (например при наближаване на пенсионна възраст). Зависи също дали управителят е и съдружник в дружеството / едноличен собственик на капитала в ЕООД...

Виж повече