За контакти

Осигуровки - управител, собственик на ЕООД, съдружници в ООД

Осигуровки - управител, собственик на ЕООД, съдружници в ООД

Осигуровки на управител на ЕООД или ООД като самоосигуряващо се лице:

Когато започне дейност, всяко дружество дължи заплащане на социални и здравни осигуровки на управителя си.

Кой е най-изгодния вариант за Вас ? Зависи ....

Отговорът на този въпрос зависи от това, дали искате да платите по-малка сума или искате управителя да бъде осигуряван на висока заплата (например при наближаване на пенсионна възраст). Зависи също дали управителят е и съдружник в дружеството / едноличен собственик на капитала в ЕООД (ЕСК), или е трето лице, което няма дялове в дружеството. Зависи и от това, дали управителят е пенсионер или не.

 

Осигуряване на управителя като съдружник в ООД или собственик на капитала в ЕООД (самоосигуряващо се лице):

 

                При този вариант размера на дължимите осигуровки е най-нисък.

                Управителят е избрал да се осигурява като лице, полагащо личен труд в дружеството (съдружник или ЕСК), а не като управител. За полагания личен труд дружеството не му плаща месечно възнаграждение и разходите за осигуровки са за сметка на управителя-съдружник, т.е. те няма бъдат разход за дружеството. Откъде взима управителят пари за да плаща тези осигуровки - това е друг въпрос, на който би било хубаво да имате отговор също :) вижте т.2 от тази статия.

                Освен управителя, в дружеството могат да се самоосигуряват и другите съдружници, които не са управители - и при тях сумата за осигуровки ще се изчисли по същия начин.

 

                Осигуровки върху минималната заплата за страната - 610 лв. (за 2020г. )

Дължимите осигуровки за управител, роден след 1960г. ще са общо 169.58 лева и са:

1. ДЗПО в УПФ (Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд) - 5% или 30.50 лв.; дължи се от лицата, родени след 1960 г.

2. Здравно осигуряване (ЗО) - 8 % или 48.80 лв.

3. Държавно обществено осигуряване (ДОО) - имате избор между два варианта:

- 14.8% за ДОО за фонд "Пенсии" или 90.28 лв.

-  Можете се осигурявате допълнително с още 3.5 %, (за фонд "Общо заболяване и майчинство") за да можете да ползвате болнични;  В този случай общо осигуровките ще са 190.93 лв.

* Ако лицето е пенсионер може да не се осигурява за пенсия и в този случай ще се дължат само Здравни осигуровки 8 %.

 

Осигуряване на управителя като съдружник в ООД или собственик на капитала в ЕООД (самоосигуряващо се лице), което получава възнаграждение от дружеството:

 

                Отново управителят е избрал да се осигурява като лице, полагащо личен труд в дружеството (съдружник или ЕСК), а не като управител.  

В дружеството обаче е взето решение, че за полагания личен труд ще бъде плащано възнаграждение. Това решение се взима от Общото събрание на дружеството (при ООД) или от Едноличния собственик на капитала (при ЕООД).

                Възнаграждението може да бъде в размер, какъвто решат съдружниците или ЕСК и върху полученото възнаграждение ще се дължи Данък общ доход (ДОД) - 10 % върху чистата сума за получаване.

Ето един пример, при който Общото събрание е решило управителят /който е и съдружник/ да получава възнаграждение от 200 лв. на месец за полагания личен труд:

В този пример дължимите осигуровки ще са в същия размер, както е описан в предната точка - 169.58 лв.; те се дължат върху осигурителния доход, но не по-малко от 610 лв т.е.:

- лицето ще дължи ДОД върху възнаграждение от 30.42 лв. (брутния доход минус осигуровките)

-  общо осигуровките + 3.04 лв. ДОД ще са 172.62 лв.

- НО дружеството ще има разход от 200 лв. на месец, т.е. ще се плати с 20 лв. по-малко данък върху печалбата.

Въпреки изложеното дотук подробно описание, считаме че е необходимо преди да започнете дейност, поне да се консултирате със счетоводител, който може да Ви помогне и за документите, които се подават в НАП при започване на самоосигуряването.

Възползвай се от нашите свързани услуги: