За контакти

Указания за регистрация на EООД.

 

РЕГИСТРАЦИЯ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - EООД.

 
Ако искате да подготвите всички документи за да регистрирате САМИ ООД - тогава този сайт е за Вас.
Въвеждате данни за фирмата, за съдружниците и управителите и сайтът АВТОМАТИЧНО генерира всички документи за регистрацията и Ви ги изпраща ВЕДНАГА. Получавате документите на е-мейл, след което  подписвате и ги подавате в Търговския регистър..
Ползването на услугата изисква регистрация.
.* * *
*

І. Преди да пристъпите към подготвяне на документи за регистрация на ЕООД:

Необходимо е да си изясните няколко въпроса:
 
1. Как искате да се казва дружеството (фирмата) - не използвайте като част от името добавки като холдинг, груп или друга подобна, предполагаща организация на холдингова структура, защото ще е нужно да представите в ТР доказателства за такава структура; Проверете дали името е свободно - как да направите това прочетете ТУК.
 
2. На какъв адрес ще бъде регистрирано – това са седалището и адрес на управление на бъдещото дружество, където ще бъде осъществявана кореспонденцията с държавните и административни органи..
 
3. Какъв ще бъде предмета на дейност на дружеството –– нужно ли е специфичен предмет на дейност или ще ползвате стандартните формулировки за предмет на дейност, които ще Ви предложи сайта.
Освен изброените от Вас дейности сайтът автоматично ще включи израза „както и всяка друга дейност, незабранена със закон” - това ще означава че можете да упражнявате всяка дейност, която не изисква специален лиценз. Ако не желаете да е включен този текст, можете да махнете отметката за текста при въвеждането на данните в сайта.
При въвеждането на данните в сайта, ще Ви бъдат предложени дейности, от които можете да изберете и/или да въведете ръчно предмет на дейност, който не фигурира в нашия списък.
*
Какви дейности можете да включите в предмета на дружеството? - те трябва да не противоречат на законите и на добрите нрави, а също и да не са със специален разрешителен режим за извършването им - напр. медицински дейности може да извършва само лице с медицинско образование. Ако включите такава дейност и не приложите нужните документи, Виe ще получите отказ за вписване на дружеството, а платената такса няма да Ви бъде върната. При повторно подаване на документи за дружеството Вие ще трябва да внесете нова такса..
Ако не сте сигурни - изберете дейности от предложените в сайта.
 
4. Какъв ще бъде размера на регистрирания капитал (трябва да бъде минимум 2 лева). Това е сумата, която ще внесете в банка преди внасяне на документите в Търговския регистър и която ще можете да изтеглите след като дружеството бъде вписано (регистрирано) от Търговския регистър. Сумата остава блокирана за няколко дни (обикновено регистрацията /вписването/ е готово до 2 -3 дни след подаването на документите).
 
5. Кой ще е Едноличния собственик на капитала на дружеството – това вероятно ще сте Вие.
ЕООД означава ООД с 1 съдружник (Еднолично Дружество с ограничена отговорност), и капитала се  притежава от Едноличния собственик на капитала.
 
6. Кой или кои ще са управителите на дружеството- това може да е Едноличния собственик на капитала или друго лице - възможни са и комбинации.
Ако управителите са повече от един обмислете как ще представляват дружеството – "заедно" или "заедно и поотделно". Имайте впредвид, че ако изберете опцията управителите да представляват дружеството заедно, това ще означава че всяко действие занапред ще може да бъде извършвано САМО ЗАЕДНО от управителите – например да откривят банкова сметка, да изтеглят сума от сметката, да наредят превод от сметката и т.н. Препоръчваме Ви да изберете "заедно и поотделно" - това ще означава че всеки от управителите ще може да подписва договори, да открива банкови сметки и т.н.
 
7. Кой от управителите ще занесе документите в Търговския регистър това ще бъде заявителя пред Тъговския регистър.
 
* * *

ІІ. Как да проверите дали името, което сте избрали е свободно?

 
Преди да започнете с въвеждането в novafirma.bg на данните, проверете дали избраното от Вас име на дружеството (фирма) е свободновижте как ТУК.
 
ІІІ. Въвеждане на данните за регистрация на ЕООД:
След като сте изяснили тези въпроси и сте проверили, че името е свободно - въведете данните във формата на novafirma.bg.
 
Сайтът  ползва специален, доказал се във времето алгоритъм, който елиминира вероятността от грешки и генерира АВТОМАТИЧНО всички необходими документи. 
Документите ще Ви бъдат изпратени ВЕДНАГА.
С документите ще получите и подробни указания за следващите стъпки и платежно нареждане за таксата на Търговския регистър.
***
След като изпълните указанията, получени заедно с документите, ще занесете документите в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Всички адреси на Агенцията по вписванията са публикувани в раздела „Помощ” на уебсайта ни.
 
В случай, че имате електронен подпис, можете да сканирате документите и да ги подадете по електронен път в Търговския регистър на следния линк: https://portal.registryagency.bg/CR/services
Повече за подаването по електронен път можете да прочетете ТУК.
 
* * *