За контакти

Въведен е по-строг режим на достъп в Агенция по вписванията

Въведен е по-строг режим на достъп в Агенция по вписванията

 

Агенция по вписванията съобщи, че и в Търговския регистър се въвежда по-строг режим на достъп в сградите.

В същото съобщение се припомня, че до 31.03.2020 г. трябва да се подадат декларации по чл. 38, ал.9, т.2 от ЗСч, за предприятия, които не са осъществявали дейност, но учтиво се молят задължените лица да използват възможността да подадат нужните документи онлайн.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, пропускателният режим във всички офиси на Агенция по вписванията ще бъде затегнат и ще се следи за по-голяма дистанция между посетителите.

При необходимост, клиентите ще трябва да изчакват реда си извън сградите, за да се избегне струпване на хора в затворени помещения.

От АВп призовават да се използват електронните услуги на Агенция по вписванията при възможност и препоръчват посещенията в офисите на Търговския и имотния регистър да се ограничат.