За контакти

Ще се обединяват Търговския регистър и Имотния регистър

Ще се обединяват Търговския регистър и Имотния регистър

Електронните услуги на Търговския регистър не са достъпни от 20:00 ч. на 06 март 2020 г. (петък) до 24:00 ч. на 08 март 2020 г. (неделя).

Причината: изпълнение на проект за изграждане на нов портал за заявяване на електронни услуги, който ще бъде общ за Търговския регистър и Имотния регистър.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА: Би трябвало сайта на ТР да работи нормално от 24:00 ч. на 08 март 2020 г. (неделя), но към 13.00 часа на 09 март (понеделник) все още има проблеми при извършването на справки, а електронните услуги въобще не са достъпни.

Агенцията по вписванията е пуснала съобщение на страницата си, в което освен за планираното временно спиране на електронните услуги на ТР, се съобщава още и че ще бъде създадена изцяло нова платформата за предоставяне на електронни услуги, с цел повишаване качеството и достигане до високи нива на сигурност и защита.

Новият портал ще бъде презентиран на два етапа:

1. Публикуване с единствена активна опция за извършване на справки и регистриране на потребителски профили

2. Публикуване на пълната му функционалност и спиране на сега действащите – www.brra.bg и www.icadastre.bg

До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници – www.brra.bg и www.icadastre.bg.