За контакти

От 01.01.2022 г. - без такса за обявяване на ГФО в ТР

От 01.01.2022 г. - без такса за обявяване на ГФО в ТР

От 01.01.2022 г., няма да се заплаща държавна такса за обявяване на Годишни финансови отчети в Търговския регистър, съгласно промяна в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Промяната важи както за търговските дружества, така и за юридическите лица с нестопанска цел.

Срокът за обявяване на ГФО в ТР остава 30 септември.

Декларациите за липса на дейност по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството, следва да бъдат подадени в срок до 30 юни. Държавна такса за обявяването им продължава да не се дължи. През 2022г. нямат задължение да подават такава декларация дружествата, които през миналата година са подали декларации по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч и продължават да нямат дейност.

Възползвай се от нашите свързани услуги: