За контакти

Кога е нужно да се изготвят двуезични документи – на български и английски или на български и руски език?

 
Скоро ще бъде активна и услугата ни "Подготвяне на двуезични документи за регистрация на ООД и ЕООД"
 
 
В България през последните години се появиха много дружества с чуждо или със смесено участие, в които някой от съдружниците или всички съдружници са чужденци или управителят е чужденец.
 
Ако някой от съдружниците или управителите на дружеството не е български гражданин, тогава за да се регистрира дружеството е нужно документите да се изготвят на език, който е разбираем за чуждестранния гражданин. Това е така, защото когато подписва документи, той трябва да разбира смисъла и значението на документите, които подписва.
 
Това е и причината под двуезичните документи да има текст за преводач – лице, разбиращо английски, респ. руски език, което ще потвърди с подписа си, че двата текста – на български и английски или на български и руски език са идентични. По този начин длъжностните лица по вписванията от Търговския регистър няма да постановят отказ да впишат дружеството, защото ще са сигурни, че когато е подписвал документите чуждият гражданин е знаел какво точно подписва.
 
Не е нужно лицето, което се подписва под документа като преводач да е заклет преводач, но то трябва да владее чуждия език в достатъчна степен, за да може след като разгледа документа и се увери, че текста на български е идентичен с текста на английски или руски език, да се подпише под текста, като по този начин ще удостовери това.
 
Разбира се има случаи когато единия от съдружниците е чужденец, а управителя е български гражданин или обратното. Затова сайтът ще генерира всички документи в 2 варианта – един пълен комплект документи само на български език и втори комплект– същите документи, но на двата езика. Вие ще трябва да прецените кои документи да се подпишат в двуезичния вариант и кои - само на български.
 
Правилото е, че когато някой от документите ще се подписва от чужденец, тогава се ползва двуезичния вариант. Ако документа ще се подписва само от български граждани – подписва се българския вариант. Обръщаме Ви внимание, че формуляра А4 винаги е само на български език..
 
След като разпечатате и подпишете документите, направете всичко, както е описано в указанията получени заедно с документите за регистрация.
 
Ако имате въпроси – свържете се с нас през формата за контакт или на телефоните, обявени в сайта.