За контакти

Най-доброто предложение - нашата услуга за подготвяне на документи за регистрация на дружество!

Приключи периодът на тестване на сайта novafirma.bg с цена на услугите 0,00 лв.

След 20.03.2012г. ще стартират плащанията в сайта, но цените ни са най-добрите на пазара на този тип услуги - уверете се сами:

 

Цените на услугите са :

*

Подготвяне на документи за регистрация на ЕООД и ООД на български език- 48 лв. (четиридесет и осем лева).

*

Подготвяне на двуезични документи за регистрация на ЕООД и ООД - на български и английски език- 60 лв. (шестдесет лева).

.