За контакти

Намалени са таксите на Агенция по вписванията за подаване на заявления по електронен път !

На 23.12.2011 г. са приети промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Постановление № 363). Съгласно тях, държавната такса за подадените по електронен път заявления за вписване на търговци, на промени, както и за обявяване на актове е в размер на 50% от таксата за подаването им на хартиен носител. Например за регистрация на ООД таксата е 80 лева ако се подаде по електронен път, а ако занесете документите лично в АВп, таксата ще бъде в размер на 160 лева. Това е добър стимул за всички заявители да започнат да ползват електронен подпис, тъй като например при регистрацията на дружество отстъпката е по-голяма от цената на серификата за електронен подпис.Отстъпка ще има и при всяка следваща промяна, обявяване на Годишен финансов отчет и т.н., без да броим останалите предимства на електронния подпис, като ползването на електронно банкиране, електронните услеги на НАП и др.