За контакти

Защо да регистрирам ЕООД, а не ЕТ /Едноличен търговец/?

.

В много случаи, когато развивате търговска дейност, Вие сте застрашени от действията на некоректни търговски партньори или от налагане на глоби от държавните органи.

 

При регистрирането си като Едноличен търговец, вие ще носите неограничена отговорност за задълженията на ЕТ с цялото си лично имущество, т.е. за погасяване на задължения от дейността Ви, може да бъде насочено изпълнение и срещу личния Ви автомобил например - притежаван от вас като физическо лице.

*

* * *

Ето защо, ние препоръчваме да регистрирате ЕООД, където като съдружник носите отговорност до размера на регистрирания капитал - ако регистрирате дружество с капитал 100 лв. например, Вие като физическо лице ще отговаряте с лично имущество до размера на дяловата си вноска, т.е. 100 лв.

От друга страна, действително регистрацията на ЕТ е значително по-евтина процедура от регистрацията на ЕООД и има моменти, когато бихте предпочели регистрацията на ЕТ поради финансовата част на проблема или защото е по-лесна /напр. таксата на Търговския регистър за регистрация на ЕТ е 35 лева, не се открива набирателна сметка за внасяне на капитала и образеца от подпис не се заверява нотариално/.

*

***

 

Преценете сами какво да изберете - финансовата сигурност или да поемете риска от бъдещи непредвидени събития.

Практиката е доказала: в повечето случаи евтиното излиза скъпо.

.

Възползвай се от нашите свързани услуги: