За контакти

Актуални общи условия влизат в сила от 25 май 2018г. за всички клиенти на novafirma.bg

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година /General Data Protection Regulation/ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО или Общ регламент относно защитата на данните ( ОРЗД). Като отговорна компания, ние винаги сме следвали всички Законови изисквания и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент.

На нашия сайт ще откриете Информация относно защитата на лични данни. В нея подробно сме описали какви видове лични данни обработваме, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при обработката на лични данни. Пълният текст можете да намерите ТУК.Във връзка с промените в европейското законодателство, съгласно ОРЗД сме актуализирали и Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги, където сме добавили пълна информация относно личните данни.
С пълния текст на актуализираните общи условия можете да се запознаете ТУК.


Актуалните общи условия влизат в сила от 25 май 2018 г. за всички клиенти на novafirma.bg.
В случай на несъгласие с някои от извършените допълнения и изменения, е необходимо да ни изпратите писмен отказ на електронната поща или през формата за котакт.