За контакти

Намалени са таксите на Търговския регистър за регистрация на ЕООД и ООД

Намалени са таксите, събирани от Агенцията по вписванията 15.03.2013 г.

С Постановление № 65 на МС от 08.03.2013 г. се изменя Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, изразяваща се в намаляване и отпадане на такси, събирани от Агенцията за вписване на обстоятелства в търговския регистър или за тяхната промяна.

Така например таксата за вписване на новосъздадено дружество - ООД и ЕООД. се променя на 110 лв., а на промени в такова друестмо се намалява на 30 лв. За подаване по електронен път таксите са наполовина - 55 лева за регистрация на ЕООД и ООД и 15 лева за вписване на промени в ЕООД и ООД.

Отменени са текстовете, определящи размера на таксите за вписване на обстоятелства на консорциум, на холдинг, на европейско обединение по икономически интереси, на европейско кооперативно дружество.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.

Възползвай се от нашите свързани услуги: