За контакти

НОВО: Вече в сайта можете да направите промяна на име, адрес и на предмет на дейност на Вашето ООД и ЕООД!

Вече работи и услугата "Подготвяне на документи за промяна на име на дружество, на адрес на ООД и ЕООД и за промяна предмет на дейност".

Сайтът ще изготви нужните документи за вписване на промяната - на име, на адрес, на предмет на дейност или и на трите.

Вие само ще трябва да ги разпечатате, да ги подпишете и да ги подадете в Търговския регистър.