За контакти

Защо бизнесът трябва да се разширява?

Защо бизнесът трябва да се разширява?
Не е много трудно да се схване основния принцип на действие на пазарите, търсенето и предлагането - основа на всички писани политики за развитие на бизнеса и организациите.
 
Изпитан (доказан чрез наблюдение) е фактът, че нищо не остава същото завинаги- състоянието на неизменност е чуждо за вселената. Всичко преминава или в растеж, или намалява - то не може да се запази завинаги в състояние на баланс и стабилност.
И така, нещата или растат или намаляват- те не поддържат едно и също ниво.

 

Ако компанията се стреми да запази достигнатото ниво, то в някакъв момент ще се появи  тенденция към свиване – на пазарите (а в следствие на това - и на дейността); възможно е на пазара да се появят конкуренти, които да завземат част от него, или да се разработят иновации, които постепенно ще изземат част от пазарната ниша на продукта. Ако компанията или дейността и се свият, то и шансовете и за оцеляване намаляват.

 

И така, за бизнеса си ние имаме три възможни сценария– само и единствено три:
1. Растеж - разширяване, експанзия;
2. Полагане на усилия да се запази нивото непроменено;
3. Свиване или намаляване на дейността и/или компанията.

Какви са начините за разширяване и развитие на бизнеса Ви?

 
За да се разшири, всяка  компания се нуждае от търсен продукт, както и от воля и капацитет да го произвежда и предлага. Продуктът би могъл да бъде услуга или стока. Бизнесът трябва да се организира така, че да гарантира непрекъснато и разширяващо се търсене, като гарантира, че продуктът остава добър и полезен - ако продуктът е полезен и ние продължим да го произвеждаме и доставяме, то и търсенето му ще бъде осигурено.
Би могло да се стимулира търсенето, може и да създадем ново търсене, но само чрез  подходящи средства можем да го развием в постоянно търсене. Отпадането на дадена фирма от пазара носи единствено потенциал за поява на търсене в областта, където е доминирала тя, но този потенциал трябва да се превърне в търсене, преди някой да превземе тази територия.
Ако не сте се подготвили за бъдещото увеличаване на търсенето и за растежа, това може да доведе до влошаване качеството на продукта и като следствие - до спадане на търсенето на този продукт. Развитие на фирмата, което след растеж може да запази обема си без усилие е правилно развитие.
 

А защо да не се опитаме да задържим нивото на бизнеса?

 
Тъй като нищо във вселената не остава непроменено завинаги, тогава за втората възможност (поддържане на достигнатото ниво на бизнеса), можем да кажем, че ще се превърне в третата възможност (свиване) ако остане без влияние за растеж. Очевидно възможности две и три (поддържане на достигнатото ниво и свиване) са сходни и са с потенциал за намаляване на бизнеса.
Така растежа остава единствената позитивна възможност, чиято тенденция е да осигури оцеляване.
За да оцелее, компанията трябва да се разшири - това е единствения възможен вариант.

 

Ние трябва да планираме оцеляването и да планираме всички движещи сили водещи до него, включително начините на развитие и растеж на бизнеса и компанията.
Цялата политика на фирмата следва да се гради на идеята за РАСТЕЖА. Това предполага както производството и доставкато на правилния, точния продукт, така и осигуряването на добро качество, леснота на използване и достъпност на продукта.
По този начин компанията си осигурява продължително и разширяващо се търсене на продукта.
 
В обобщение: Ако компанията има търсен продукт, както  и воля и капацитет да го произвежда и продава, то тя трябва да се организира за да се разшири, като е необходимо да се създаде и подходящата организация за развитие на компанията и бизнеса за продължителен период.
 

Възползвай се от нашите свързани услуги: