За контакти

Глоби за фирми без декларации за неактивност през 2020г.

Глоби за фирми без декларации за неактивност през 2020г.

От НАП са започнали кампания по налагане на глоби на търговците, които не са подали т.нар. декларация за неактивност през 2020г.

Припомняме, че дружестватакоито не са осъществявали дейност през 2019 година трябваше да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч  по утвърден образец до 30 юни 2020 г. 

Декларация за липса на дейност вече се подава еднократно, а не ежегодно - през годината следваща периода, в който не е извършвана дейност, (след направените в края на 2019 г.промени в Закона за счетоводството).

Ако не сте подали такава декларация през 2020г., не можете да  я подадете сега, защото срокът за това беше до 30.06.2020г. и сега ще получите отказ от ТР за вписването и. В такъв случай можете да подадете т.нар. нулеви ГФО за 2019г., като заедно с отчетите можете да приложите и декларация че не е осъществявана дейност. 

Образецът на деклрация можете да намерите ТУК

Декларацията за неактивност на ООД и ЕООД по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството е част от комплекта документи, които се генерират в сайта novafirma.bg за услугата  ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО БЕЗ ДЕЙНОСТ.

 

Напомнаме Ви също, че ако през 2020 г. не сте подали декларация за липса на дейност за 2019г. и дружеството все още няма дейнсот, следва през 2021г. да подадете такава декларация, след което през следващите години вече нямате това задължение докато не възобновите дейността.

Възползвай се от нашите свързани услуги: