За контакти

Как да регистрирам сам дружество (фирма) - ООД или ЕООД?

Как да регистрирам сам дружество (фирма) - ООД или ЕООД?
 

Как се регистрира фирма? Трудно ли е създаването на фирма? Как да си регистрирам фирма сам?

Това са все въпроси, на които този уебсайт ще отговори до най-малката подробност.
***
Ако искате сами да подготвите всички документи за регистрация на ООД или ЕООД (фирма)- този сайт е за Вас..
 
Това ще е лесно - въвеждане на данни, разпечатване на необходимите документи за регистрация на фирма, подаването им в Търговския регистър и ГОТОВО..
За да ползвате услугите на сайта е нужно да се регистрирате. За ваше улеснение,преди да започнете с въвеждането на данни се запознайте с информацията по-долу в тази статия..
 
При въвеждането на данните във формата сайтът ще Ви помага и ще Ви предпазва от грешки - novafirma.bg  ползва специален, доказал се във времето алгоритъм, който елиминира вероятността от грешки и генерира АВТОМАТИЧНО всички необходими документи.
 
Получавате документите на е-мейл и подробни указания за следващите стъпки.
Ще  ги разпечатате от емейла или от сайта, ще ги подпишете и подадете в Търговския регистър. Регистрацията на новото дружество в ТР е готова обикновено до 2 работни дни след подаването на документите.
 
Ще се убедите, че с помощта на novafirma.bg подготвянето на документи за регистриране на ООД или ЕООД е детска игра.
.*
* Колко струва регистрацията на ЕООД или ООД? - можете да прочетете ТУК
.

Какво трябва да изясните, преди да започнете да въвеждате данните:

 
1. ИМЕТО- Как искате да се казва дружеството (фирмата);
За да проверите, дали избраното име на фирма е свободно, направете проверка в сайта на ТР - вижте как ТУК или в раздел "Помощ" на novafirma.bg..
2. На какъв АДРЕС ще бъде регистрирано дружеството – това са седалището и адрес на управление на бъдещото дружество;.
3. Какъв ще бъде предмета на дейност на дружеството – нужно ли е специфичен предмет на дейност или ще ползвате стандартните предмети. Освен изброените от Вас дейности сайтът автоматично ще включи израза „както и всяка друга дейност, незабранена със закон” -това ще означава че можете да упражнявате всяка дейност, която не изисква специален лиценз или поради изисквания от държавни органи (ако ще вадите разрешителни например) да е нужно задължително да е изписана. В сайта novafirma.bg има изброени дейности от които можете да изберете и/или да въведете ръчно предмет на дейност, който не фигурира в нашия списък. 
Дейностите трябва да не противоречат на законите и на добрите нрави, а също и да не са със специален разрешителен режим за извършването им - напр. застрахователна дейност може да се извършва само след регистрация в КФН и за вписване на такова дружество трябва да приложите и документа за регистрация от КФН. Ако включите такава дейност и не приложите нужните документи, Вие ще получите отказ за вписване на дружеството, а платената такса няма да Ви бъде върната. При повторно подаване на документи за дружеството Вие ще трябва да внесете нова такса.
Ето защо, ако не сте сигурни, изберете дейности от включените в сайта. .
4. Какъв ще бъде размера на регистрирания КАПИТАЛ (трябва да бъде минимум 2 лева). Това е сумата, която ще внесете в банка преди внасяне на документите в Търговския регистър и която ще можете да изтеглите след като дружеството бъде вписано (регистрирано) от Търговския регистър. Обикновено сумата остава блокирана за 2-3дни ..
5. Кои ще са СЪДРУЖНИЦИТЕ в дружеството или това ще сте само Вие?
Ако ще има и други съдружници, ще бъде нужно да имате техните ЕГН и адрес, а също да уточните кой от съдружниците какъв процент от капитала ще притежава. .
6. Кой или кои ще са УПРАВИТЕЛИ на дружеството- отново ще Ви трябват техните ЕГН и адрес. Ако управителите са повече от един, как ще представляват дружеството – заедно или заедно и поотделно. Имайте впредвид, че ако изберете опцията управителите да представляват дружеството заедно, това ще означава че всяко действие ще може да бъде извършвано само заедно от тях– откриване на банкова сметка, сключване на договор и т.н..
7. Кой от управителите ще занесе документите в Търговския регистър – това ще бъде заявителя пред Тъговския регистър..
 
Вече можете да въведете данните в сайта novafirma.bg, като влезете през "Нова услуга";.
След въвеждане на данните, сайтът ще генерира АВТОМАТИЧНО всички необходими документи. Ще получите документите по е-мейл, заедно с указания какви са следващите стъпки, които трябва да предприемете. Ще можете да отворите и разпечатате документите и от „Изпълнени услуги” в профила си..
 
След това ще следвате указанията, получени заедно с документите и ще занесете документите в Търговския регистър. Всички адреси на Агенцията по вписванията - Търговски регистър, са публикувани в раздела „Помощ”.
 
В случай, че имате електронен подпис, можете да сканирате документите и да ги подадете по електронен път на следния адрес: https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0
 
Преди да започнете с въвеждането на данните в Търговския регистър за подаване на документите по електронен път, тествайте дали Търговския регистър поддържа сертификата за Вашия електронен подпис - влезте на сайта на регистъра - www.brra.bg, в "Тестово подписване" (най-долу).
 

Колко струва регистрацията на ЕООД или ООД - прочетете ТУК

***.

Повече за регистрацията на  ЕООД с novafirma.bg - ТУК

Повече за регистрацията на  ООД с novafirma.bg - ТУК

 

Възползвай се от нашите свързани услуги: