За контакти

Новите касови апарати

Новите касови апарати

Последни дни преди крайния срок за регистрираните по ДДС дружества  за смяна или обновяване на касовите апарати !

Съгласно Наредба Н-18 срокът за това е 31.03.2019 г. 
След обнародваните промени в ДВ бр.26 от 29.03.2019г., срокът за регистрираните по ЗДДС дружества остана непроменен. Повече за това можете да прочетете ТУК.

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин ще бъде променена, като фирмите, които ползват софтуер за управление на продажбите /СУПТО/ следва да сменят касовите си апарати до 30.09.2019г.
 

 

Последни дни за регистрация и на онлайн магазините в НАП!

Ако имате онлайн магазин или извършвате продажби през друга платформа, като OLX, bazar или продавате през Фейсбук например, в срок до 29.03.2019 г. трябва да подадете информация за това в НАП.
Задължението е за всички действащи електронни магазини, започнали дейност преди 29 декември 2018 г.  и получаващи плащания в брой и с банкови карти, независимо дали предлагат стоки или услуги. Подаването на информация в НАП може да бъде направено само с електронен подпис на търговеца или на счетоводител, чрез портала за електронни услуги на агенцията.
 

 

Нерегистрираните по ДДС фирми имат срок до лятото за подмяната на касовите апарати!

Ако дружеството Ви не е регистрирано по ЗДДС, тогава имате срок  до 30.06.2019 г. за смяна на касовия Ви апарат с нов или да модифицирате стария в съответствие с изискванията на Наредба Н-18.
 
Реално удължаване на срока по Наредба Н-18 ще има само за ползващите софтуер за управление на продажби в търговските обекти /СУПТО/.
Срокът за привеждане на софтуерите за управление на продажбите в съответствие с изискванията ще бъде до 30.09.2019г., съгласно очакваните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
 
За повечето търговци сроковете по Наредба Н -18 останаха непроменени.
Фирмите без регистрация по ДДС, които са масовия случай, следва да сменят касовите си апарати до 30 юни 2019 г.
 
Регистрираните по ДДС дружества, които не ползват СУПТО, а отчитат продажбите си само на касови апарати, трябва да ги сменят в срок до 31 март 2019 г.
 

 

Търговци, ползващи софтуер за управление на продажбите:
Всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС), използващи СУПТО (софтуер за управление на продажбите) и получаващи и плащания в брой, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до 30.09.2019 г.
От 1 октомври 2019 г. СУПТО трябва да е свързани и да управлява всички фискални устройства в обекта на търговеца.  
 
Касовите апарати трябва да отговарят на новите изисквания на Наредба Н-18 и поради това следва да се подменят или модифицират.

 

Какви са новите изисквания за касовите апарати съгласно Наредба № Н–18 ?
-  Всеки издаден фискален бон от касов апарат до пет минути ще бъде изпратен на сървърите на НАП чрез връзката на касовия апарат;
-  Касовите фискални бонове съдържат отпечатан QR-код с който може да се провери, дали продажбата е отчетена в  НАП. Проверката ще става чрез приложение на НАП, което може да свали от Googleplay или Appstore;
- Сторниране на операции ще се прави през самия касов апарат;
- При повреда в апарата няма да се пишат бележки от кочан.
 

Повече по темата за новите касови апарати, електронните магазини и сроковете по Наредба Н-18 (след промените от 29.03.2019г.), можете да прочетете ТУК

https://novafirma.bg/promeni-ot-29032019g-v-naredba-n-18-za-novite-kasovi-aparati-i-elektronnite-magazini-news61.html

Възползвай се от нашите свързани услуги: