За контакти

Промени от 29.03.2019г. в Наредба Н-18 за новите касови апарати и електронните магазини

Промени от 29.03.2019г. в Наредба Н-18 за новите касови апарати и електронните магазини
 

Какво ново в Наредба № Н-18? - промени, обнародвани в ДВ бр. 26 от 29.03.2019 г.

 
  • Въвежда се понятието електронен фискален бон за търговците, извършващи продажби чрез електронен магазин
Въвеждат се нови изисквания към фискални устройства, които ще служат и ще са разрешени само за отчитане на продажби чрез електронен магазин. Тези устройства трябва могат  освен да отпечатват касова бележка, също и да генерират фискален бон в електронен вид.
Електронният фискалният бон трябва да отговаря на хартиения образец и да съдържа реквизитите по Наредба Н-18, с изключение на графично фискално лого. Електронната касова бележка ще се генерира изцяло в електронен вид и ще се изпраща по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия
 
  • До 29.06.2019 г. е удължен срокът за деклариране на електронните магазини (работещи отпреди 29.12.2018 г.)  
 
  • НАП ще създаде и ще поддържа публичен списък на електронните магазини, който ще стартира на 1 май 2019 г
Описани са правилата за вписване и заличаване в списъка на електронните магазини. Електронните магазини ще подават по малко данни при декларирането, от изискваните досега по Наредбата.
  • До 30.09.2019 г. е удължен срокът за привеждане на дейността в съответствие с Наредбата на лицата, използващи софтуери за управление на продажби /СУПТО/.
 
  • Възможност за отчитане с касови бележки от кочан при неизправност на СУПТО
 
  • Въвеждат се по облекчени изисквания за софтуерите, обслужващи само продажби в аптеките, възстановявани от НЗОК /чрез които не се управляват други продажби/ - те могат да отговарят  само на част от изискванията, предвидени в наредбата.
Ползвателите на такъв софтуер - най-често малки аптеки в отдалечени населени места и неголеми медицински практики, се освобождават от задължението да подават в НАП информация за него.
Личните данни и данните за медицинското състояние на лицата, обработвани в СУПТО няма да се експортират и предоставят на органите на НАП.
 
До 31.03.2019 г. остава срокът за смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

 

Повече по темата за новите касови апарати и сроковете по наредбата /преди промените/, можете да прочетете ТУК