За контакти

От 17.02.2020г. не могат да се ползват електронни услуги в НАП със стара операционна система и със стари браузъри.

От 17.02.2020г. не могат да се ползват електронни услуги в НАП със стара операционна система и със стари браузъри.

След  17 февруари вече не може да се влезе от компютър с Windows XP в портала за електронни услуги на НАП, а неизвестно кога ще бъде спрян и достъпа и на компютрите с Windows 7.

От НАП са разпратени съобщения до потребителите на електронни услуги, с което уведомяват следното:

"Напомняме Ви, че от 17.02.2020 г., всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП ще бъдат достъпни единствено, чрез използването на транспортен протокол TLS v.1.2., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни.

Обръщаме внимание, че клиентите на НАП, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на браузери, след 17.02.2020г. няма да могат да достъпят портала за електронни услуги на Агенцията. Клиентите на НАП, които използват операционна система Windows 7, чиято поддръжка от производителя изтече на 14.01.2020 г., ще продължат да достъпват портала за електронни услуги, но Агенцията не може да гарантира в кой момент портала вече няма да бъде достъпен поради спиране на актуализациите на софтуера от Microsoft.

За да използвате електронните услуги, които НАП предоставя след 17.02.2020 г., са Ви необходими:

  • Персонален компютър с инсталирана операционна система, която е в поддръжка от производителя, с коректно инсталиран софтуер за работа с електронен подпис - Windows 8; 8.1(преустановена стандартна поддръжка на 9 януари 2018 г. с налична разширена поддръжка до 10 януари 2023 г.); 10 (32bit и 64bit), Linux (32bit и 64bit) или OSX (64bit);
  • Web браузър : Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи TLS 1.2;
  • Java, версия 8.х."

 

Интересно е кога ще бъде спрян достъпа на стари компютри и в Търговския регистър и дали ще има проблем при различните институции поради изискването за последна версия на софтуера, имайки предвид , че от НАП изискват наличието на Java, версия 8.х., а други институции не са обновили своите продукти и нова версия на Java съдава проблем при ползването на услуги. В Търговския регистър например, преди време не можеше да се влезе с нова версия на Java.