За контакти

Удължен срок по Наредба Н -18 за регистриране на продажбите.

Удължен срок по Наредба Н -18 за регистриране на продажбите.

Удължава се срока по Наредба Н -18, но не за всички касови апарати.

След обнародваните промени в ДВ бр.26 от 29.03.2019г., срокът за регистрираните по ЗДДС дружества остана непроменен. Повече за това можете да прочетете ТУК.
 
Удължаването на срока е само за ползващите софтуер за управление на продажби - СУПТО.
 
В страницата на НАП е потвърдено очакваното удължаване на срока за привеждане на софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти /СУПТО/ в съответствие с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, но удължаването на срока се отнася само за лицата, които ползват СУПТО.
 

За повечето търговци сроковете по Наредба Н -18 остават непроменени.

Регистрираните по ДДС дружества, които не ползват СУПТО, а отчитат продажбите си само на касови апарати, трябва да ги сменят в срок до 31 март 2019 г.
Фирмите без регистрация по ДДС (неползващи СУПТО) следва да сменят касовите си апарати до 30 юни 2019 г.
До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой и с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си платформи.
Всички търговци - регистрирани по ДДС и не, използващи СУПТО, в срок до 30 септември 2019г. трябва да приведат дейността си в съответствие с Наредба Н-18. Те ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30.09.2019 г.
 
 

Крайните срокове по Наредба Н-18 (след предстоящите промени) са:

 
29.03.2019 г.
Действащите електронни магазини, предлагащи стоки и услуги (започнали дейност преди 29 декември 2018 г.)  и получаващи плащания в брой и с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията. Декларирането следва да бъде направено независимо дали се ползва собствен онлайн магазин или за продажбите се ползва чужда платформа.
Ако плащанията се извършват само по банков път, /включително чрез внасяне на пари по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга/ тогава електронния магазин не отговаря на дефиницията на чл.3 от Наредба Н-18.
 
31.03.2019 г. 
Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица (освен тези, които ползват софтуер за управление на продажбите /СУПТО/ - за тях срокът е 30.09.2019г.).
 
30.06.2019 г.
Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица (които не ползват СУПТО) и за смяна на ЕСФП на бензиностанциите. 
 
30.09.2019 г.
Всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС), използващи СУПТО (софтуер за управление на продажбите) и получаващи и плащания в брой, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с изискванията на Наредба Н-18. От 1 октомври 2019 г. СУПТО трябва да е свързани и да управлява всички фискални устройства в обекта на търговеца.  
 
31.12.2019 г.
Привеждане в съответствие с изискванията на наредба Н-18 на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД) от ползвателите им - най-често такива са големите търговски вериги.
 

Повече по темата за новите касови апарати, електронните магазини и сроковете по Наредба Н-18 /след промените от 29.03.2019г. /, можете да прочетете ТУК

https://novafirma.bg/promeni-ot-29032019g-v-naredba-n-18-za-novite-kasovi-aparati-i-elektronnite-magazini-news61.html