За контакти

Промяна на седалище и адрес на управление на ООД и ЕООД

Промяна на седалище и адрес на управление на ООД и ЕООД

 

Съгласно определението, дадено от чл. 12 на Търговския закон, седалището на ООД и ЕООД е населеното място, където се намира управлението на дейността му, а адрес на управление на дейността му е адресът му (в смисъл на физическия адрес - ж.к./ул./№ и т.н.).***

Седалище на ООД и ЕООД

Най-общо казано седалище на ООД и ЕООД е населеното място в което се намира адреса, където търговецът ежедневно управлява дейността.

Седалището на дружеството ще определи в коя дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) ще се подават декларациите и другите документи за дружеството, от тази дирекция на НАП ще се получават и удостоверенията за липса на задължения на дружеството. В случай на съдебни спорове, седалището на страните ще определи съдът на кой град ще е компетентен да разгледа делото.

Възможно е седалището на ООД и ЕООД и адреса на управление да са на едно място, а самото извършване на дейност да се осъществява на друго или на няколко места, включително в търговски обекти в друго населено място.***

Адрес на управление на ООД и ЕООД

Адресът на управление на ООД и ЕООДе мястото (точния адрес), от което се управлява дейността на дружеството – там се взимат решенията, свързани с дейността, например решенията на Общото събрание (ОС) на дружеството обикновено се вземат след провеждане на събрание на ОС на този адрес. Там ще се получава и кореспонденцията на дружеството.

***

Промяна на седалище и/или адрес на управление на ООД и ЕООД

Възможно е да се наложи промяна на седалището и/или адрес на управление на ООД и ЕООД след регистрацията на дружеството.

Ако променяте само адреса, а населеното място остава същото, тогава промяната е само на адрес на управление, т.е. градът (седалището) остава същият, но се променя адресът, на който ще се осъществява кореспонденцията на дружеството.

Могат да се променят и седалище и адрес на управление -ако променяте населеното място се подразбира, че вероятно ще се промени и адреса на управление, защото е малко вероятно адресът в новия град да съвпадне с този в стария.***

За промяна в обстоятелствата на ООД и ЕООД се дължи една такса на ТР независимо от броя на промените – дори да се променят и името на дружеството и седалището и адрес на управление и предмет на дейност, таксата на ТР ще бъде 30 лв.

Таксата ще бъде наполовина или 15 лв. ако подадете документите по електронен път, с електронен подпис на управителя.

***

С промяната на седалище и/или адрес на управление се изменя и дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД, за което е необходимо да се вземе решение на Общото събрание (ОС) на съдружниците в ООД, съответно на едноличния собственик на капитала (ЕСК) при ЕООД. За решението за промяна на седалище и адрес на управление Търговския закон няма изискване да се прави нотариална заверка на протокола от Общото събрание, съответно на Решението на едноличния собственик на капитала (ЕСК) при ЕООД.

Повече за промяна в името, адреса и предмета на дейност с novafirma.bg - прочетете ТУК

Свързани статии:

 

Възползвай се от нашите свързани услуги: