За контакти

Седалище и адрес на управление на ООД и ЕООД

Седалище и адрес на управление на ООД и ЕООД

 

Съгласно определението, дадено от чл. 12 на Търговския закон, седалището на ООД и ЕООД е населеното място, където се намира управлението на дейността му, а адрес на управление на дейността му е адресът му (в смисъл на физическия адрес - ж.к./ул./№ и т.н.).***

Седалище на ООД и ЕООД

Най-общо казано седалище на ООД и ЕООД е населеното място в което се намира адреса, където търговецът ежедневно управлява дейността.

Седалището на дружеството ще определи в коя дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) ще се подават декларациите и другите документи за дружеството, от тази дирекция на НАП ще се получават и удостоверенията за липса на задължения на дружеството. В случай на съдебни спорове, седалището на страните ще определи съдът на кой град ще е компетентен да разгледа делото.

Възможно е седалището на ООД и ЕООД и адреса на управление да са на едно място, а самото извършване на дейност да се осъществява на друго или на няколко места, включително в търговски обекти в друго населено място.***

Адрес на управление на ООД и ЕООД

Адресът на управление на ООД и ЕООДе мястото (точния адрес), от което се управлява дейността на дружеството – там се взимат решенията, свързани с дейността, например решенията на Общото събрание (ОС) на дружеството обикновено се вземат след провеждане на събрание на ОС на този адрес. Там ще се получава и кореспонденцията на дружеството.

***

Промяна на седалище и/или адрес на управление на ООД и ЕООД

Възможно е да се наложи промяна на седалището и/или адрес на управление на ООД и ЕООД след регистрацията на дружеството.

Ако променяте само адреса, а населеното място остава същото, тогава промяната е само на адрес на управление, т.е. градът (седалището) остава същият, но се променя адресът, на който ще се осъществява кореспонденцията на дружеството.

Могат да се променят и седалище и адрес на управление -ако променяте населеното място се подразбира, че вероятно ще се промени и адреса на управление, защото е малко вероятно адресът в новия град да съвпадне с този в стария.***

За промяна в обстоятелствата на ООД и ЕООД се дължи една такса на ТР независимо от броя на промените – дори да се променят и името на дружеството и седалището и адрес на управление и предмет на дейност, таксата на ТР ще бъде 30 лв.

Таксата ще бъде наполовина или 15 лв. ако подадете документите по електронен път, с електронен подпис на управителя.

***

С промяната на седалище и/или адрес на управление се изменя и дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД, за което е необходимо да се вземе решение на Общото събрание (ОС) на съдружниците в ООД, съответно на едноличния собственик на капитала (ЕСК) при ЕООД. За решението за промяна на седалище и адрес на управление Търговския закон няма изискване да се прави нотариална заверка на протокола от Общото събрание, съответно на Решението на едноличния собственик на капитала (ЕСК) при ЕООД.***

Свързани статии:

Седалище на ООД и ЕООД

Адрес на управление на ООД и ЕООД

Адрес за кореспонденция с НАП

Възползвай се от нашите свързани услуги: