За контакти

Всички публикации

С Постановление № 363 от 23.12.2011 г. са приети промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Съгласно промените, държавната такса за подадените по електронен път заявления за вписване на търговци, на промени, както и за обявяване на актове е в размер на 50% от таксата за подаването им на хартиен носител . * Ето и пълния текст на постановлението за промяна на Тарифата:   * ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 г. (обн. в ДВ бр.104/27.12.2011г.) за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет...

Виж повече

БЕЗПЛАТНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ -функцията генериране на документи за пререгистрация в уебсайта novafirma.bg вече работи !

* Уважаеми потребители, * Услегата на сайта novafirma.bg за генериране на документи за пререгистрация вече е готова и работи. Можете да ползвате безплатно функцията "Пререгистрация на търговско дружество (ООД/ЕООД) в Търговския регистър". . Очакваме останалите напълно работещи функции за Регистрация на ООД да бъдат на Ваше разположение в средата на месец Декември 2011година. Първоначално ще стартира функцията за генериране на документи за регистрация на ООД и ЕООД на...

Виж повече