За контакти

Всички публикации

При промяна в съдружниците, кой трябва да подпише заявлението Г2 за обявяване на годишни финансови отчети и протокол за приемане на ГФО?

* Въпрос: В ООД през м.05.2013 се приема нов съдружник, който става и управител /преди не е бил съдружник в дружеството, нито управител/, но все още не е обявен отчета за 2012г в ТР. Старият управител е заличен от ТР (вече не е управител). От чие име се попълва Г2 и от чие име са останалите документи - от стария или новия управител и протокола на общото събрание - от старите съдружници ли трябва да се подпише? . Отговор на novafirma.bg: Заявление Г2 и декларацията по чл.13-4 от ЗТР се подписват от...

Виж повече

Намалени са таксите на Търговския регистър за регистрация на ЕООД и ООД

Намалени са таксите, събирани от Агенцията по вписванията 15.03.2013 г. С Постановление № 65 на МС от 08.03.2013 г. се изменя Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, изразяваща се в намаляване и отпадане на такси, събирани от Агенцията за вписване на обстоятелства в търговския регистър или за тяхната промяна. Така например таксата за вписване на новосъздадено дружество - ООД и ЕООД. се променя на 110 лв., а на промени в такова друестмо се намалява на 30 лв. За подаване по...

Виж повече

Двуезични документи за регистрация на ООД и ЕООД на Български и Английски и на Български и Руски език!

  Представяме на Вашето внимание и услугата "Генериране на документи за регистр ация на ООД и ЕООД на Български и Английски и Български и Руски език". С тази услуга можете лесно да изготвите двуезични документи - на български и Английски,съответно Руски език без е необходимо да знаете добре чуждия език. Въвеждате данните на български език, а получавате документите преведени на чуждия език ;)   * С нас е лесно! Убедете се сами !

Виж повече

Услуга "Подготвяне на документи за обявяване на Годишни финансови отчети на ООД и ЕООД" !

  Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви предложим услугата "Генериране на документи за обявяване на Годишни финансови отчети на ООД и ЕООД". За повече подробности - вижте "Указания за подаване на ГФО" * * * * *

Виж повече

Подготвяне на документи за регистрация на ООД и ЕООД (фирма)

  Услугите ни "Подготвяне на документи за регистрация на фирма- ООД и ЕООД" преминаха бета версия и вече работят . Всички необходими документи за регистрация на фирма, включително новия формуляр А4 за Търговския регистър се генерират автоматично от сайта. Вие трябва само да ги разпечатате, да изпълните указанията и да подадете документите в Търговския регистър.

Виж повече

Най-доброто предложение - нашата услуга за подготвяне на документи за регистрация на дружество!

Приключи периодът на тестване на сайта novafirma.bg с цена на услугите 0,00 лв. След 20.03.2012г. ще стартират плащанията в сайта, но цените ни са най-добрите на пазара на този тип услуги - уверете се сами:   Цените на услугите са : * Подготвяне на документи за регистрация на ЕООД и ООД на български език- 48 лв. (четиридесет и осем лева). * Подготвяне на двуезични документи за регистрация на ЕООД и ООД - на български и английски език- 60 лв. (шестдесет...

Виж повече

Намалени са таксите на Агенция по вписванията за подаване на заявления по електронен път !

На 23.12.2011 г. са приети промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Постановление № 363). Съгласно тях, държавната такса за подадените по електронен път заявления за вписване на търговци, на промени, както и за обявяване на актове е в размер на 50% от таксата за подаването им на хартиен носител. Например за регистрация на ООД таксата е 80 лева ако се подаде по електронен път, а ако занесете документите лично в АВп, таксата ще бъде в размер на 160 лева. Това е добър стимул за всички заявители да...

Виж повече